รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการรับ-ส่งเอกสาร รายเดือน
 

พนักงานบริการรับ-ส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน แบบรายเดือน แบ่งเป็น
 
  •              5 วันทำการ
  •              6 วันทำการ
  •              ทุกวัน (มีพนักงานแทน)
 
             - บริการงานรับ ส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค

            - เวลาพนักงานเข้า - ออก งานตามเวลาที่ลูกค้าตกลงกับทางบริษัท

            - ในกรณีจำเป็นต้องให้ พนักงานส่งเอกสาร ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง จะทำการคิดค่าล่วงเวลา

            - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบรรทุกสิ่งของ เื่พื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานส่งเอกสาร


            - พื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

            - พนักงานจะแต่งกายสุภาพ ด้วยชุดฟอร์ม พนักงาน ในชุดสีน้ำเงินเข้ม

            - จัดส่งพนักงานทดแทนในกรณีที่ พนักงานขาด ลา

            - ค่าบริการเป็นอัตราเหมาจ่าย

            - อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าที่จอดรถที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน


 

                

 
 

Engine by MAKEWEBEASY