รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการดูแลและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่งานระบบ
     
           บริษัทจัดหาบุคลากรตรงตามความต้องการของลูกค้า และผ่านการทดสอบระดับความรู้และความสามารถเป็นอย่างดี

 มีการวางแผนงานประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ส่งให้ลูกค้า เพื่อ ความปลอดภัย ระดับหนึ่ง

      

บริษัท มีความเชี่ยวชาญงานระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

   -  ระบบ CCTV
   -  ระบบไฟฟ้า สำหรับอาคาร สำนักงาน หรือโครงการต่างๆ
   -  ระบบประปา
   -  ระบบปรับอากาศ
   -  งาน WIRING สาย
   -  งานโทรศัพท์ และตู้สาขา
   -  ระบบ Door Access และ Access Control
   -  งานระบบคอมพิวเตอร์
   -  ระบบงานโรงแรม
 
 

Engine by MAKEWEBEASY