รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการดูแลและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่งานระบบ สัญญา         บริษัท ส่งบุคคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรมและเชี่ยวชาญตามส่วนงานที่ลูกค้าจ้าง เพื่อดูแล
     แก้ไข และซ่อมบำรุง งานระบบ ต่างๆ ทั้งจัดตาราง เข้าตรวจเช็ค ตามระยะเวลา อีกทั้งยังมีทีมพิเศษ
     บริการเมื่อมีปัญหา สามารถเข้าดูแลแก้ไขได้ในเวลารวดเร็ว

 


Engine by MAKEWEBEASY