รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 บริการเช็ดกระจก

          สำหรับงานกระจกทีี่่มีความสูงไม่เกิน 60 เมตร   เรามีบริการเช็ดกระจกด้วยเครื่องเช็ดกระจกที่ทันสมัย เน้นการใช้น้ำที่มีอนูเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านความสะอาดกับกระจกมากที่สุดและช่วยในเรื่องรักษ์โลก เนื่องจากไม่ต้องใช้น้ำยา เหมาะกับพื้นที่ ที่มีความสูงไม่เกิน 60 เมตร    
          กรณีอาคารสูงที่เป็นกระจกรอบ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เพียบพร้อมสำหรับงาน "โรยตัวเช็ดกระจก"  

         
      

    


    
 
 
 

 


Engine by MAKEWEBEASY